Quản cáo bên trái scrollbar
Quảng cáo bên phải scrollbar

Đồng Nai: Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính về tài nguyên và môi trường

Ngày đăng: 2019-03-07 08:24:45

(TN&MT) - Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Đồng Nai đã chủ động xây dựng quy trình phối hợp thực hiện đồng bộ, chặt chẽ trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, từ khâu tiếp nhận, thẩm định, giải quyết TTHC và trả kết quả. Qua đó, góp phần đáng kể trong việc nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Giải quyết các thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai

Có ý thức trách nhiệm cao

Trong năm 2018, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đồng Nai, Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai luôn thống nhất trong chỉ đạo, quyết tâm trong đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong công việc. Trong đó, mỗi cá nhân đều nỗ lực giải quyết những vấn đề trọng tâm, phức tạp, những vấn đề nổi cộm, bức xúc thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; chỉ đạo, quán triệt đến Trưởng các phòng, đơn vị nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Sở TN&MT Đồng Nai cũng đã hoàn thành tham mưu xây dựng, lấy ý kiến các đơn vị, địa phương và trình ban hành đối với thủ tục, quy trình tách thửa đất theo Quyết định số 03 ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa của các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 2095 ngày 19/6/2018; hoàn thành rà soát, trình UBND tỉnh ban hành Bộ TTHC về lĩnh vực tài nguyên và môi trường và đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 3464 ngày 02/10/2018.

Sở TN&MT Đồng Nai còn xây dựng Kế hoạch số 429 ngày 30/8/2018 triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Ngoài ra, Sở TN&MT chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh phối hợp thực hiện tốt mô hình “Phi địa giới hành chính”, tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực đất đai của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn các huyện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi có nhu cầu giải quyết TTHC, tiết kiệm thời gian đi lại.

Thực hiện Kế hoạch số 8665 ngày 15/8/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai, Sở TN&MT đã ban hành Kế hoạch về tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính về lĩnh vực đất đai, xây dựng và tư pháp năm 2018. Mặt khác, chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai triển khai vận hành hệ thống chuyển thông tin đất đai - thuế điện tử; sử dụng chữ ký số trong giải quyết TTHC cũng như giải quyết văn bản hành chính từ ngày 01/01/2018 theo chỉ đạo của UBND tỉnh, góp phần rút ngắn thời gian luân chuyển và giải quyết hồ sơ giũa Sở TN&MT và Cơ quan Thuế.

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai nhận định: Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai và sự đồng lòng, quyết tâm cao của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở TN&MT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đến nay công tác cải cách hành chính tại Sở đã mang lại hiệu quả rõ nét. Nhìn chung, việc thực hiện cải cách hành chính, kiểm soát TTHC năm 2018 tại Sở TN&MT đã đảm bảo yêu cầu theo Kế hoạch đã đề ra. Sở TN&MT đã có nhiều có gắng trong thực hiện nhiệm vụ được phân công, có ý thức trách nhiệm cao đối với công việc được giao.

Hiện đại hóa hành chính công

Hiện nay, Sở TN&MT Đồng Nai đã áp dụng chữ ký số trong giải quyết TTHC trong việc ký phiếu chuyển thuế điện tử thông quan phần mềm liên thông đất đai - thuế. Trước đó, Sở TN&MT đã phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đề nghị Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền cấp chữ ký số cho Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai. Hiện tại, đã cấp 12 Chứng thư số cho tổ chức và 40 chữ ký số cho Giám đốc, Phó giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và Giám đốc các Chi nhánh Văn phòng. Sở TN&MT cũng đã thực hiện ứng dụng chữ ký số trên văn bản hành chính.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT hiện đang triển khai Hệ thống quản lý chất lượng ISO, ISO điện tử trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong sử dụng các phần mềm hiện có kết hợp với các ưu điểm của Hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Về kết quả triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo lộ trình trong kế hoạch cải cách hành chính và chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, đến nay cấp tỉnh đã triển khai được 38 TTHC mức độ 3, cấp huyện đã triển khai được 03 TTHC mức độ 4.

Sở TN&MT Đồng Nai đã chỉ đạo triển khai nâng cấp đồng bộ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc hệ thống cơ sở dữ liệu TN&MT; kết hợp nâng cấp xây dựng đồng bộ các phần mềm chuyên ngành, phục vụ nhiều đối tượng, gồm: Phần mềm Đất đai, Phần mềm Môi trường. Sở TN&MT cũng đã xây dựng module liên thông đất đai - thuế điện tử, góp phần giảm thiểu việc luân chuyển hồ sơ giấy giữa hệ thống Văn phòng Đăng ký Đất đai và các Chi cục Thuế; triển khai hệ thống thông tin của ngành TN&MT Đồng Nai theo mô hình chính quyền điện tử. Đến nay, đã thực hiện vận hành một cửa điện tử, quản lý điều hành công việc điện tử.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT Đồng Nai còn phối hợp với Sở TT&TT xây dựng chức năng liên thông phần mềm eGov và phần mềm Đất đai tại chức năng tiếp nhận hồ sơ và chức năng trả hồ sơ giúp công tác xử lý hồ sơ được thực hiện một cách khoa học, đảm bảo sự đầy đủ, chính xác của cả hệ thống thông tin chuyên ngành và hệ thống thông tin giám sát hành chính. Đồng thời, tích hợp 38/123 dịch vụ công mức độ 3 tại Sở TN&MT lên phần mềm eGov; phối hợp vận hành hệ thống Một cửa điện tử eGov; phối hợp cập nhật các quy trình và thủ tục theo Bộ TTHC ngành TN&MT.

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Sở TN&MT thường xuyên rà soát các quy định về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, rà soát Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT, các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành; đồng thời, đề xuất sửa đổi và bãi bỏ một số thủ tục không cần thiết, không còn phù hợp; đẩy mạnh trong công tác triển khai thi hành các quy định, văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và của tỉnh Đồng Nai. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các TTHC.


Sở TN&MT Đồng Nai cũng có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả trong quá trình công nghiệp hóa của tỉnh nhà

Nâng cao kết quả giải quyết

Hiện nay, bộ máy tổ chức của Sở TN&MT Đồng Nai đã ngày một kiện toàn hơn. TTHC được công khai minh bạch, kỷ luật kỷ cương hành chính được nâng cao. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông hoạt động có hiệu quả cao, giảm thời gian chờ đợi trong quá trình giao dịch giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan Nhà nước. Sở TN&MT cũng đã chủ động xây dựng quy trình phối hợp thực hiện đồng bộ, chặt chẽ trong giải quyết TTHC về tài nguyên và môi trường, góp phần đáng kể trong việc nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp.

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho hay: Để hoàn thành tốt công tác cải cách hành chính nói chung, nhất là cải cách TTHC tại Sở trong thời gian tới, Sở TN&MT tiếp tục tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC, nâng cao kết quả giải quyết TTHC về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; phối hợp các đơn vị thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính, kiểm soát TTHC năm 2019; Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính, kiểm soát TTHC năm 2019.

Đồng thời, Sở TN&MT Đồng Nai sẽ xây dựng Kế hoạch rà soát TTHC trọng tâm năm 2019; Kế hoạch thông tin, tuyên tryền cải cách hành chính và truyền thông hỗ trợ kiểm soát TTHC năm 2019 để tổ chức triển khai thực hiện. Sở TN&MT cũng sẽ chỉ đạo các đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC tiếp tục rà soát, theo dõi, chỉ đạo xử lý nghiêm các đơn vị để xảy ra tình trạng chậm công bố, công khai, niêm yết TTHC hoặc thiếu trách nhiệm, chậm trễ gây phiền hà trong giải quyết TTHC về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với người dân và doanh nghiệp.

Ngoài ra, Sở TN&MT tiếp tục duy trì 100% công chức sử dụng hệ thống quản lý và điều hành trong giải quyết công việc, xử lý văn bản; gửi, nhận 100% văn bản điện tử với UBND tỉnh, các Sở, ngành; thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ, kịp thời báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cải các hành chính để UBND tỉnh có chỉ đạo nhằm hạn chế việc chậm trễ trong giải quyết TTHC, nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, hướng tới giải quyết tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Sở TN&MT Đồng Nai cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC; tham mưu xây dựng các quy trình dịch vụ công, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC; áp dụng các mô hình mới, sáng kiến mới trong giải quyết TTHC. Đặc biệt, đẩy mạnh việc cải cách TTHC trong việc giải quyết các TTHC về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, nhằm giảm thiểu tình trạng xử lý hồ sơ trễ hẹn theo quy định; tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh áp dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích…

 

Theo: baotainguyenmoitruong.vn

Tin xem nhiều

Đoàn giám sát của UBTVQH làm việc với Chính phủ việc thực hiện các FTA

Ngày 23/9, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng chủ trì cuộc làm việc giữa Đoàn...

CÔNG TY TNHH TÂM THƠ - ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỊA PHƯƠNG

Trải qua 30 năm nỗ lực đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh, đến nay Công ty TNHH Tâm Thơ tự hào là doanh nghiệp tiêu...

Sanest Moon Cake: Hương vị của Tết đoàn viên

Từ lâu Tết Trung thu đã trở thành ngày hội của trẻ em và cả những người lớn. Là dịp mỗi đứa trẻ có thể thả...

Diễn đàn Công nghệ và Năng lượng Việt Nam năm 2020

Tại Diễn đàn Công nghệ và Năng lượng Việt Nam 2020, đại diện nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu...

Tái cơ cấu nguồn lực tài chính ứng phó với dịch COVID-19

Ngày 17/9, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị trực tuyến giữa các Bộ trưởng Y tế và Tài chính thường niên do Ngân...

Tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt tham gia chuỗi giá trị toàn cầu

Sáng nay (21/9), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự và chủ trì buổi lễ ký kết 3 bên giữa Bộ Công Thương, tỉnh Bắc...

CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO - THƯƠNG HIỆU DƯỢC CHẤT LƯỢNG ĐỈNH CAO

Với phương châm “Sản xuất sản phẩm chất lượng cao, ổn định, đồng nhất và hội nhập toàn cầu”, trong những...

TÔN PHƯƠNG NAM: ĐÁP ỨNG MỌI CÔNG TRÌNH

Trải qua 25 năm hình thành và phát triển, Tôn Phương Nam không ngừng đầu tư, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản...

Banner bottom page 2
Banner bottom page