Xí Nghiệp X30 - Công Ty THANH XUÂN - BỘ CÔNG AN

Thiết kế hoán cải & sửa chữa ô tô các loại, xe mô tô đặc chủng và đóng mới xe ô tô dân dụng & chuyên dùng, sản xuất mặt hàng cơ khí các loại.

1590

159

Bình chọn

Ý NGHĨA THƯƠNG HIỆU Xem chi tiết
Lĩnh vực sử dụng
Thiết kế hoán cải & sửa chữa ô tô các loại, xe mô tô đặc chủng và đóng mới xe ô tô dân dụng & chuyên dùng, sản xuất mặt hàng cơ khí các loại.
Thông tin khác