XÍ NGHIỆP IN BAO BÌ GIẤY LIKSIN

Lô 16 – 18, Đường Số 1, KCN Tân Đức, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, Long An

84 72 3769157    Fax: 84 72 3769152

http://liksin-paperpack.vn

Thông tin khác

 • Năm 1978 - Nhà máy In Tổng hợp.
 • Năm 1985 - Liên hiệp Khoa học Sản xuất In, gọi tắt là LIKSIN.
 • 24/3/1995 - Công ty Sản xuất Kinh doanh Xuất Nhập khẩu Giấy, In và Bao bì Liksin, gọi tắt là Công ty Liksin - Ngày 24/3/1995 ngày LIKSIN thứ I.
 • 16/06/2006 - Tổng Công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin (Tổng Công ty Liksin) hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.
 • Từ năm 2008, Tổng Công ty Liksin phân cấp cho Xí Nghiệp In Bao Bì Giấy Liksin hoạt động theo mô hình Xí Nghiệp độc lập, chuẩn bị cho việc cổ phần hóa.
 • Các lĩnh vực kinh doanh:
  - Chuyên sản xuất kinh doanh các sản phẩm in, bao bì giấy bao gồm: bao bì hộp giấy, vỉ Blister và nhãn giấy.
  - Kinh doanh nguyên vật liệu ngành in: giấy in các loại, mực in & hoá chất ngành in.
  - Dịch vụ tạo mẩu, chế bản phim.

Nguồn nhân lực (Cập nhật 01/01/2012):

 • Đội ngũ kỹ sư, công nhân kỹ thuật đào tạo chuyên nghiệp, tận tâm, lành nghề, nhiều kinh nghiệm.
 • Tổng số: 400 người.
 • Trong đó: Trình độ đại học, sau đại học: 120 người (30 %)
 • Hệ thống QLCL: ISO 9001 – 2008.
 • Chính sách chất lượng:

Xí Nghiệp In Bao Bì Giấy Liksin vì bạn hàng, cùng bạn hàng:

 

Sản xuất và phát triển các sản phẩm in, bao bì có chất lượng và độ tin cậy ngày càng cao.

Thường xuyên cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, cập nhật công nghệ, hoàn thiện dịch vụ đáp ứng mong đợi của bạn hàng.

 

Xí Nghiệp In Bao Bì Giấy Liksin cùng bạn hàng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

 

Mục tiêu chất lượng:

 

Chất lượng ổn định
Giao hàng đúng hạn
Dịch vụ hoàn thiện
Cải tiến thường xuyên
Cạnh tranh hiệu quả