Trang Trại Nuôi Rắn Mối Quốc Triệu

Tổ Dân Phố 15, TT.Diên Khánh, H.Diên Khánh, T.Khánh Hòa

058.377.6903    Fax:

huynhquoctrieu89@gmail.com

http://www.thegioiranmoi.com/

Thông tin khác

Trang Trại Nuôi Rắn Mối Quốc Triệu
Là trang trại chuyên nuôi các loại rắn mối, rắn mối giống, rắn mối thịt, rắn mối sinh sản....

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:
Trang trại nuôi Rắn mối  Quốc Triệu       
Địa chỉ;  Tổ Dân Phố 15_ T.T Diên Khánh _ Nha Trang_ Khánh Hòa
Điện thoại: 058.377.6903 & 0167.883.8805
Email : huynhquoctrieu89@gmail.com