Trang trại ba ba Nguyễn Văn Hòa

Ấp Mỹ Chánh A, Xã Hiệp Hưng, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

0711.3993.015    Fax:

babavietnamvn@yahoo.com.vn

http://babavietnam.vn/

Thông tin khác

TRANG TRẠI BABA
NGUYỄN VĂN HÒA - SÁU HOÀ
 
Tên đầy đủ:  TRANG TRẠI NGUYỄN VĂN HÒA
Số đăng ký kinh doanh: 64G8 005353
 
Ngành nghề kinh doanh: Nuôi baba con giống và thương phẩm; heo rừng giống, heo rừng thịt; rắn ri voi.
 
Chủ trại:  NGUYỄN VĂN HÒA
Địa chỉ: 036, Ấp Mỹ Chánh A, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
ĐT: 0711. 3 993 015
DĐ: 0976 592 224
E-mail: babavietnamvn@yahoo.com.vn
Website: www.babavietnam.vn