SVR 3L

- Mủ cao su SVR 3L được sản xuất từ mủ nước vườn cây theo tiêu chuẩn Việt Nam.

1369212

17554

Bình chọn

SVR CV60

- Mủ cao su  có độ nhớt ổn định SVR CV40, SVR CV50, SVR CV60, SVR 10CV được sản xuất từ mủ nước vườn cây theo tiêu chuẩn Việt Nam và theo yêu cầu của khách hàng.

824396

9586

Bình chọn

SVR GP

- Mủ cao su có độ nhớt ổn định SVR 10CV60, SVR GP được sản xuất từ mủ đông tạp theo tiêu chuẩn Việt Nam và theo yêu cầu của khách hàng.

1015650

13542

Bình chọn

Cao su khối SVR

Được sản xuất thành bành (bale), mỗi bành có khối lượng tịnh là 20kg, 25kg, 33 1/3kg hoặc 35kg. Cứ khoảng từ 36 bành đến 60 bành (tùy theo khối lượng mỗi bành) được đóng trong một kiện (pallet) bằng gỗ hoặc PE (Shrink wrapped), sắt tùy theo yêu cầu của khách hàng.

450398

13247

Bình chọn

Cao su Ly Tâm

Cao su Ly Tâm được sản xuất từ mủ nước vườn cây theo tiêu chuẩn Việt Nam.

1185600

18525

Bình chọn