GÀ TA CHỌN LỌC DÒNG TÍA ĐEN - CK101

¢ Thời gian nuôi 13-14 tuần tuổi
¢ Tỷ lệ nuôi sống đạt 96-98%
¢ Trọng lượng bình quân: 1.6 – 1.85 kg
¢ FCR 2.6 – 2.65 kg
¢ Ngoại hình: mồng nụ (dâu) chiếm 70%, màu lông tía đen tương đối đồng nhất
¢ Thời gian nuôi 13-14 tuần tuổi
¢ Tỷ lệ nuôi sống đạt 96-98%
¢ Trọng lượng bình quân: 1.6 – 1.85 kg
¢ FCR 2.6 – 2.65 kg
¢ Ngoại hình: mồng nụ (dâu) chiếm 70%, màu lông tía đen tương đối đồng nhất

3246

4560

Bình chọn

GÀ TA CHỌN LỌC DÒNG TÍA ĐỎ - CK102

¢ Thời gian nuôi 13-14 tuần tuổi
¢ Tỷ lệ nuôi sống đạt 96-98%
¢ Trọng lượng bình quân: 1.6 – 1.85kg
¢ FCR 2.6 – 2.65kg
¢ Ngoại hình: mồng cờ (lá) chiếm 70%, màu lông tía đỏ tương đối đồng nhất
 
¢ Thời gian nuôi 13-14 tuần tuổi
¢ Tỷ lệ nuôi sống đạt 96-98%
¢ Trọng lượng bình quân: 1.6 – 1.85kg
¢ FCR 2.6 – 2.65kg
¢ Ngoại hình: mồng cờ (lá) chiếm 70%, màu lông tía đỏ tương đối đồng nhất
 

3569

5680

Bình chọn