Chip mực Samsung Scx 6545N/6555

Chức năng của chip mực máy Photocopy Samsung Scx 6545N/6555:

-Chip mực máy Photocopy Samsung Scx 6545N/6555 dùng để tính toán độ phủ mực in lên trống in để cho ra bản in có độ sắc nét cao và độ đậm nhạt trên mỗi vị trí của bản in.

-Chip mực còn dùng để quản lý lượng mực in còn hay hết, để cho người dùng biết mà tính toán số bản in/bản photocopy cần in/photocopy sao cho phù hợp.

Với chức năng trên, lý giải nguyên nhân tại sao chúng ta cần phải thay chip trên hộp mực máy in/máy photocopy trong mỗi lần đổ mực cho máy photocopy Samsung Scx 6545N/6555.
 
Nếu số trang in vượt quá giới hạn cho phép của chip mực thì máy in/máy photocopy sẽ không in/photocopy nữa và đưa ra cảnh báo lỗi phải thay hộp mực mới hoặc chip mới.
Số trang in giới hạn với độ phủ mực 5% của mỗi chip mực máy in/máy photocopy Samsung Scx 6545N/6555 được hãng quy định là :

-Chip mực Samsung Scx 6545N/6555: 25.000 trang với độ phủ mực 5%.

Nhiều trường hợp, chúng ta chỉ in khoảng 24.000 trang nhưng máy đã báo hết chip thì do bản in của chúng ta có độ sắc nét cao, độ đậm lớn, do đó mà độ phủ mực sẽ >5% -->sẽ in được ít hơn số trang in quy định.

10

1

Bình chọn

Chip mực máy in HP-M251NW-M276N-M276NW

Mã hộp mực tương thích máy in HP-200, HP-M251NW, HP-M276N, HP-M276NW:

CF210A, CE211A, CE212A, CE213A/ CF210A-L1, CE211A-L1, CE212A-L1, CE213A-L1.

Chức năng của chip mực máy in HP-200, HP-M251NW, HP-M276N, HP-M276NW :

-Chip mực máy in HP-200, HP-M251NW, HP-M276N, HP-276NW dùng để tính toán độ phủ mực in lên trống in để cho ra bản in có độ sắc nét cao và độ đậm nhạt trên mỗi vị trí của bản in.

-Chip mực máy in còn dùng để quản lý lượng mực in còn hay hết, để cho người dùng biết mà tính toán số bản in cần in sao cho phù hợp.

Với chức năng trên, lý giải nguyên nhân tại sao chúng ta cần phải thay chip trên hộp mực máy in trong mỗi lần đổ mực máy in HP-200, HP-M251NW, HP-M276N, HP-276NW.
 
Nếu số trang in vượt quá giới hạn cho phép của chip mực máy in thì máy in sẽ không in nữa và đưa ra cảnh báo lỗi phải thay hộp mực mới hoặc chip mới.
Số trang in giới hạn với độ phủ mực 5% của mỗi chip mực máy in HP-200, HP-M251NW, HP-M276N, HP-276NW được hãng quy định là :

-Chip mực HP-200, HP-M251NW, HP-M276N, HP-276NW màu đen: 1.600 trang với độ phủ mực 5%.

 -Chip mực HP-200, HP-M251NW, HP-M276N, HP-276NW màu xanh: 1.800 trang với độ phủ mực 5%.

-Chip mực HP-200, HP-M251NW, HP-M276N, HP-276NW màu đỏ: 1.800 trang với độ phủ mực 5%.

-Chip mực HP-200, HP-M251NW, HP-M276N, HP-276NW màu vàng: 1.800 trang với độ phủ mực 5%.

Nhiều trường hợp, chúng ta chỉ in khoảng 1.500 - 1.700 trang nhưng máy đã báo hết chip thì do bản in của chúng ta có độ sắc nét cao, độ đậm lớn, do đó mà độ phủ mực sẽ >5% -->sẽ in được ít hơn số trang in quy định.

10

1

Bình chọn