đào tạo lái xe

Quy định đối với học viên

Mọi công dân Việt Nam có đủ các điều kiện về tuổi và sức khoẻ đều được học để thi lấy Giấy phép lái xe theo yêu cầu.

 Hồ sơ của người học lái xe

a) Đơn đề nghị học lái xe

b) Biên bản sát hạch

c) Bản photocopy giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn;

d) Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.

e) Chụp ảnh 3x4 mặc áo có cổ (rửa 8 ảnh)

51888

2256

Bình chọn