Đào tạo lái xe

Có rất nhiều trường dạy lái xe và các trung tâm dạy lái xe, nên chọn chỗ nào vì ở đâu cũng quảng cáo dạy tốt cả.Chúng tôi là giáo viên của Trung tâm đào tạo lái xe Thiên Phúc Đức. Là một giáo viên lái xe thì ngoài tay nghề chúng tôi còn phải tham gia một khóa huấn luyện của Sở GTVT trước khi được cấp bằng giáo viên dạy lái xe.

10

1

Bình chọn

Sát hạch trực tuyến

10

1

Bình chọn