NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)

198B Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

04. 6276 0068    Fax: 04.6276 2467

ww.vib.com.vn

Thông tin khác
DỊCH VỤ TIỀN GỬI, CHO VAY, THẺ TÍN DỤNG