NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CN BẮC GIANG

Số 45 Đường Ngô Gia Tự, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

(0240) 3854231 - (0240) 3857200.    Fax: (0240) 3854120

đang cập nhật..

http://www.agribankbacgiang.com.vn

Thông tin khác

Sơ lược quá trình hình thành và phát triển

 Thực hiện Nghị quyết ngày 06/11/1996 kỳ họp thứ X, khoá IX, Quốc hội nước CHXHCN Việt nam về việc phê duyệt chia và điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh Hà Bắc thành hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, theo đó các sở ban ngành thuộc tỉnh Hà Bắc được chia tách theo đơn vị hành chính của hai tỉnh, trong đó có Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NHNo&PTNT) Hà Bắc được chia tách thành NHNo&PTNT tỉnh Bắc Ninh và NHNo&PTNT tỉnh Bắc Giang.

  NHNo&PTNT tỉnh Bắc Giang là chi nhánh thành viên hạch toán phụ thuộc NHNo&PTNT Việt Nam, được thành lập theo quyết định số 515/QĐ-NHNo&PTNT-02 ngày 16/12/1996 và chính thức hoạt động ngày 01/01/1997, được thừa kế toàn bộ tài sản, con người và hoạt động NH thuộc 9 huyện và những hoạt động thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thị xã Bắc Giang.

  Trải qua quá trình phát triển, mô hình tổ chức màng lưới của NHNo&PTNT tỉnh Bắc Giang thực hiện theo quy định từng thời kỳ. Đến tháng 5/2012 tổ chức màng lưới của NHNo&PTNT tỉnh Bắc Giang có 50 điểm giao dịch với 533 cán bộ, gồm Hội sở NHNo&PTNT tỉnh với 8 phòng nghiệp vụ; 13 chi nhánh NHNo&PTNT loại 3 phụ thuộc; 36 phòng giao dịch trực thuộc chi nhánh NHNo&PTNT loại 3.

MỘT SỐ THÀNH TÍCH NỔI BẬT

* Đối với Chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh: 

- Được tặng bằng khen của Thủ tưởng Chính phủ năm 2002, 2008,2009; được tặng huân chương lao động hạng ba năm 2004.

* Đối với Chi nhánh NHNo&PTNT loại 3:

 - Được tặng bằng khen của thủ tướng Chính phủ gồm: chi nhánh Lục Ngạn (năm 2004); chi nhánh Hiệp hoà (năm 2009); Chi nhánh Yên Dũng (năm 2009); Chi nhánh Lạng Giang (năm 2008)

 - Được tăng huân chương lao động hạng ba gồm: Chi nhánh Lạng Giang (năm 2010); chi nhánh Lục Ngạn (năm 2006).