Ngân hàng Nhà Nước chi nhánh tỉnh Lào Cai

Số 119, Hoàng Liên, tp Lào Cai

203824770    Fax: 203824770

laocai@sbv.gov.vn

http://www.sbv.gov.vn

Thông tin khác