Khu Công Nghiệp Nội Bài

Khu Công Nghiệp Nội Bài, X. Quang Tiến, H. Sóc Sơn,Hà Nội

35820332, 38850333    Fax: 38850330

noibaide@hn.vnn.vn

Thông tin khác