DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỆT LEN TUẤN TRINH

63/2 Hai Bà Trưng, Đà Lạt, Lâm Đồng

0633 755 639    Fax:

tuantrinh1727@yahoo.com

http://www.detlentuantrinh.com/

Thông tin khác
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỆT LEN TUẤN TRINH
Địa chỉ: 63/2 Hai Bà Trưng, Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Điện thoại: 0633 755 639
Di động: 0918 312 802
Website: http://www.detlentuantrinh.com
Email: tuantrinh1727@yahoo.com