DNTN Sản Xuất Thương Mại Việt Sơn

Ấp Bến Đò 2, X. Tân Phú Trung, H. Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh

(84-8) 37962743    Fax: (84-8) 37962743

Thông tin khác