DNTN Giầy Dép Hồng Phát

Khu 2- xã Phú Minh- huyện Sóc Sơn- thành phố Hà Nội

(04)35831930    Fax: (04)35831067

Thông tin khác