DNTN Du Lịch Huỳnh Nghĩa

06 Nguyễn Đình Chiểu, Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang

0773 846746    Fax: 0773 846245

huynhnghiatourist@gmail.com

http://huynhnghiatour.com/

Thông tin khác
Thông tin liên hệ
Du lịch HUỲNH NGHĨA
Email: huynhnghiatourist@gmail.com
Trụ sở chính 06 Nguyễn Đình Chiểu. Dương Đông. Phú Quốc. Kiên Giang
Hotline : 0913 98 89 41
Điện thoại : 0773 846746 - Fax: 0773 846245
Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ du lịch