Cty TNHH Xây Dựng Sản Xuất Thương Mại Hoàng Phát

18/A8/11 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q. 1

38243259    Fax: 38248164

judypham@kenhome.vn

www.kenhome.vn

Thông tin khác