Cty TNHH Xây Dựng & Thương Mại Minh Tiến

258 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 6, Q. 3,

39303274    Fax: 39303673

minhtien@hcm.vnn.vn

www.mitico-vn.com

Thông tin khác