Cty TNHH Sản Xuất-Thương Mại-Dịch Vụ Minh Phát

134/29 Lý Chính Thắng, P. 7, Q. 3,

38484061, 38435129, 35891462    Fax: 35891463

minhphatco@saigonnet.vn

Thông tin khác