Cty TNHH Mai Hoa Kim

451/7 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 26, Q. Bình Thạnh,

22161435, 38994774, 39102192    Fax: 38994774

maihoakim_mhk@yahoo.com

www.maihoakimvietfair.com

Thông tin khác