Công ty Tư Vấn Thiết Kế Cơ Điện KHÔNG GIAN

Lầu 3, 31 Hàn Thuyên, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

(+84) (08) 6290 9395    Fax: (+84) (08) 6290 9416

info@spaceeng.net

www.spaceeng.net

Thông tin khác

 

Đối với công ty Không Gian, phục vụ khách hàng là điều ưu tiên nhất. Chúng tôi liên tục nâng cao kỹ năng tư vấn và ứng dụng các sáng kiến nhằm phấn đấu trở thành vị trí hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế cơ điện.

 

Chúng tôi làm việc phối hợp chặt chẽ hợp lý với các đối tác ở từng công đoạn thiết kế xây dựng như là các tư vấn khác, các nhà thầu và nhà cung cấp. Hệ thống hợp tác công việc này là điểm mạnh của Công ty Không Gian.

 

- Hoạch định & Quản lý dự án

- Thiết kế hệ thống Cơ Điện

- Đấu thầu

- Quản lý giá

- Giám sát

- Thẩm tra

 

Liên hệ: 

Cty Tư Vấn Thiết Kế Cơ Điện KHÔNG GIAN - SPACE ENGINEERING

Địa chỉ: Lầu 3, 31 Hàn Thuyên, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84) (08) 6290 9395

Fax: (+84) (08) 6290 9416

Email: info@spaceeng.net