Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Khang Long Việt

Ngành kinh doanh chính:

- Bán buôn nước hoa,

- Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh,

-Gia công hàng may mặc,

-Chế biến sau thu hoạch,

-Chăn nuôi yến sào,

-Chăn nuôi ong mật,

-Nuôi trồng thủy sản.

10

1

Bình chọn

Ý NGHĨA THƯƠNG HIỆU Xem chi tiết
Lĩnh vực sử dụng

Ngành kinh doanh chính:

- Bán buôn nước hoa,

- Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh,

-Gia công hàng may mặc,

-Chế biến sau thu hoạch,

-Chăn nuôi yến sào,

-Chăn nuôi ong mật,

-Nuôi trồng thủy sản.

Thông tin khác