CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CTN

Lô 16A8 Khu Công Nghiệp Trà Nóc - Q. Bình Thủy - TP. Cần Thơ - Việt Nam

(0710).3 744 683    Fax: (0710).3 744 695

sales@ctnhangersvn.com

http://www.ctnhangersvn.com/

Thông tin khác

 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CTN

 

Các loại móc treo áo - quần - váy, móc treo công nghiệp...

 

Liên hệ:

 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CTN


Lô 16A8 Khu Công Nghiệp Trà Nóc - Q. Bình Thủy - TP. Cần Thơ - Việt Nam


Tel : (0710).3 744 683; (0710).3 744 682 - Fax: (0710).3 744 695


Email: sales@ctnhangersvn.com - office@ctnhangersvn.com


Copyright 2010 by CTN CO., LTD