Công ty TNHH yến sào Hoàng Gia Việt

132 Nguyễn Văn Tiết, khu phố Đông Tư, p. Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

0650 3636993    Fax: 0650 3636993

samyenhoanggiaviet@gmail.com

http://samyenhoanggiaviet.com/

Thông tin khác

Công ty TNHH yến sào Hoàng Gia Việt
Địa chỉ: 132 Nguyễn Văn Tiết,khu phố Đông Tư,p. Lái Thiêu,thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0650 3636993 , Fax: 0650 3636993
Email: samyenhoanggiaviet@gmail.com
Điện thoại di động: 0977 705 648 (a. Tài). Giám đốc
                            0944 047 086 (a. Chiến) Phụ trách chất lượng
                            0934 676 787 (a.Đức) Phụ trách kinh doanh
Chuyên kinh doanh các sản phẩm yến sào