Công ty TNHH Y dược Thương Thảo

Khối 3 - Thị trấn Nghi Xuân - Hà Tĩnh

0986.704.567    Fax:

yduocthuongthao@gmail.com

http://yduocthuongthao.com/

Thông tin khác

Công ty TNHH Y dược Thương Thảo
Địa chỉ: Khối 3 - Thị trấn Nghi Xuân - Hà Tĩnh
Điện thoại: 0986.704.567 - 0985.755.931
Email: yduocthuongthao@gmail.com
Website: http://yduocthuongthao.com

Đông y, Đông dược, hoạt động trong lĩnh vực khám chữa bệnh bằng Đông y, thừa kế, phát huy, phát triển, bảo tồn một bộ phân di sản văn hóa dân tộc.