CÔNG TY TNHH VƯỜN NHIỆT ĐỚI

HTX Hồng Tiến - Phường Thanh Trì - Hoàng Mai - Hà Nội

04.2415408    Fax:

http://ltgardenvn.com

Thông tin khác

LANDSCAPE TROPICAL GARDEN được hình thành từ 20 năm trước đây như là một vườn ươm nông thôn bán cho các nhà máy, cho các yêu cầu cảnh quan khu dân cư. Các vườn ươm đã trở thành một điển hình trong ngành công nghiệp, và trở thành một nhà cung cấp chính của cây cảnh và cây cho các cơ sở dân cư cao cấp và thương mại. Trong vòng hơn mười năm, công ty đã cung cấp cây cảnh và phần khung cho cơ quan Chính phủ ở thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt cho chức năng Chính phủ chính thức và cuộc thăm viếng của các chức sắc nước ngoài. Công ty tự hào của các vườn ươm lớn nhất trong toàn bộ thành phố Hồ Chí Minh, và là một nhà thầu cảnh quan lớn và các nhà cung cấp cây cảnh và duy trì cho các khách sạn ngôi sao nhiều năm, văn phòng, khu dân cư và các tòa nhà thương mại.