CÔNG TY TNHH TỨ ĐỆ

97-99 Lý Thái Tổ, Phường 1, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

(84-8) 38320020    Fax: (84-8) 38320020

Thông tin khác