Công ty TNHH Trí Công Móng Cái

Số nhà 20, đường 5/8, phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

033.3882356    Fax: 033.3882991

tricong@tricong.vn

http://tricong.vn/

Thông tin khác

Công ty TNHH TRÍ CÔNG MÓNG CÁI (TRI CONG CO., LTD) được thành lập từ năm 2007, với phương châm hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực Kinh doanh xuất nhập khẩu và tạm nhập tái xuất hàng hóa. Thành viên sáng lập Công ty là những Doanh nhân hoạt động thành đạt tại Việt Nam. Một trong các mục tiêu hàng đầu của Công ty là xây dựng một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, cung cấp các dịch vụ thế mạnh với sự uy tín và chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Trên suốt chặng đường xây dựng và phát triển đến nay, Trí Công Móng Cái đã góp phần đáng kể vào sự phát triển chung của dịch vụ xuất nhập khẩu và tạm nhập, tái xuất hàng hóa trên địa bàn thành phố Móng Cái, đem lại hiệu quả kinh tế thực sự cho các doanh nghiệp là bạn hàng và đối tác của Công ty.

Với chức năng chủ yếu là cung cấp các dịch vụ bảo đảm chất lượng và đáng tin cậy: Bắt đầu từ các dịch vụ xuất nhập khẩu và tạm nhập, tái xuất hàng hóa. Đến nay, Công ty đã không ngừng phát triển các chương trình chăm sóc khách hàng, quản bá thương hiệu, mở rộng mạng lưới khách hàng, Công ty đã chú trọng vào đầu tư và nâng cao hiệu quả trong các lĩnh vực: Kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa, thương mại tổng hợp, tạm nhập tái xuất hàng hóa; Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa cảng sông, cảng biển và đường bộ; Dịch vụ môi giới tàu biển, nhận vận chuyển hàng hóa đường thủy, đường bộ; Chế biến dầu cao su từ cao su phế thải xuất khẩu, mua bán phế liệu; Tái chế phế liệu cao su, xử lý chất thải, phế thải công nghiệp. Hiện nay, bạn hàng của Công ty Trí Công Móng Cái đã vươn tới một bộ phận không nhỏ các khách hàng Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia,... đây là một trong những bước tiến quan trọng của Chúng tôi.

Trên lộ trình đi lên, Công ty Trí Công Móng Cái đã và đang mở rộng mạng lưới, đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh, củng cố bộ máy làm việc, đội ngũ cán bộ, nhân viên vững mạnh và có tính chuyên nghiệp cao, tập trung phát triển các dịch vụ với tính cạnh tranh mạnh mẽ.

CÁC DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY TRÍ CÔNG MÓNG CÁI GỒM:

1. Kinh doanh Xuất, nhập khẩu hàng hóa, thương mại tổng hợp:

- Giúp khách hàng nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam và Xuất khẩu hàng hóa sang các nước khác trong khu vực và trên thế giới với: Chi phí thấp nhất; Chất lượng tốt nhất; Thời gian nhanh nhất; Đảm bảo chính xác về mã số xuất, nhập khẩu;

- Mua, bán các sản phẩm, hàng hóa trong tất cả các lĩnh vực phục vụ cho xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối;

- Giao nhận hàng hóa xuất, nhập khẩu.

2. Dịch vụ tạm nhập tái xuất hàng hóa; Ủy thác xuất, nhập khẩu:

- Thực hiện các thủ tục khai báo hải quan chung cho khách hàng;

- Mua sản phẩm, hàng hóa của Thương nhân nước ngoài và bán lại cho Thương nhân nước ngoài khác;

- Chuyển khẩu hàng hóa;

- Nhận ủy thác xuất nhập khẩu hàng hóa cho khách hàng các loại hàng hóa (trừ hàng hóa thuộc danh mục cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu; Hàng hóa thuộc danh mục cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu).

3. Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa, vận chuyển hàng hóa:

- Xếp dỡ hàng hóa tại cảng sông, cảng biển, đường bộ;

- Vận chuyển hàng hóa đường thủy, đường bộ từ các cảng biển, kho bãi về nơi tập kết hoặc chân công trình và ngược lại.

4. Dịch vụ môi giới tàu biển:

Làm trung gian cho các bên mua và bên bán liên quan đến thuê tàu biển (có thể là thuê tàu chuyến hoặc thuê định hạn); Trung gian giới thiệu cho các bên trong việc mua bán tàu biển.

5. Mua bán phế liệu: Thu mua với số lượng lớn hàng phế liệu là cao su và các sản phẩm từ cao su.

6. Tái chế phế liệu cao su, chế biến dầu cao su từ cao su phế thải.