Công ty TNHH Toàn Phát

Bạch Sam, Mỹ Hào, Hưng Yên

(84) (321) 3946035    Fax: (84) (321) 3946034

info@toanphatpacking.vn

http://www.toanphatpacking.vn/

Thông tin khác

Tổng quan về công ty Toàn Phát

Công ty TNHH Toàn Phát được thành lập từ năm 2000 với ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất bao bì carton 2, 3, 5 và 7 lớp và các loại bao bì giấy khác.

Thông tin chi tiết về Toàn Phát

-         Tên: Công ty TNHH Toàn Phát

-         Năm thành lập: 2000

-         Địa chỉ nhà máy: Thôn Bến, Bạch Sam, Mỹ Hào, Hưng Yên, Việt nam

-         Điện thoại: 0321.3946035        Fax: 0321.3946034

-         Email: contact@toanphatpacking.vn

-         Giám đốc: Ông Lưu Văn Toản

-         Vốn đầu tư: 180 tỷ đồng

-         Diện tích: 50.000m2 (khu sản xuất: 15.000m2 ; văn phòng: 800m2)

-         Nhân sự: 220 người