CÔNG TY TNHH TMDV TẬP VIỆT

20/72 Hồ Đắc Di, Tây Thạnh, Tân Phú

(08) 6678289    Fax: 08.667 828 97

tapviet99@gmail.com

www.tapvietvn.com

Thông tin khác
CÔNG TY TNHH TM DV TẬP VIỆT
Địa chỉ:
20/72 Hồ Đắc Di - P.Tây Thạnh - Q.Tân Phú - TP.Hồ Chí Minh

Email: tapviet99@gmail.com
Điện thoại: 08.667 828 97
Fax: 08.667 828 97
http://www.tapvietvn.com