Công ty TNHH TM Tân Ngọc Lan

35 Phủ Doãn - Hàng Trống - Hoàn Kiếm - Hà Nội

0903 408 008    Fax:

tanngoclanhn@vnn.vn

http://tanngoclanfood.com/

Thông tin khác
Công ty TNHH TM Tân Ngọc Lan
Địa chỉ: 35 Phủ Doãn - Hàng Trống - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Email:  tanngoclanhn@vnn.vn
Website: tanngoclanfood.com
Hotlie: 0903 408 008
Chuyên kinh doanh các loại thực phẩm nhập khẩu