Công ty TNHH TM & DV Hàng Hải Thái Bình Dương

23 Phạm Văn Dinh, Tp. Vũng Tàu

(84) 64 852194    Fax: (84) 64853412

http://pacificmaritime.com.vn

Thông tin khác

Công ty TNHH TM & DV Hàng Hải Thái Bình Dương

 

Địa chỉ công ty: 23 Phạm Văn Dinh, Tp. Vũng Tàu

 

Mô tả:   Công ty TNHH TM & DV Hàng Hải Thái Bình Dương chuyên cung cấp và bảo dưỡng các trang thiết bị hàng hải, trang thiết bị an toàn dầu khí

 

Địa chỉ 23 Phạm Văn Dinh, Tp. Vũng Tàu

 

Điện thoại (84) 64 852194

 

Fax (84) 64853412

 

Website http://pacificmaritime.com.vn