CÔNG TY TNHH THỦY SẢN AN BÌNH NHA TRANG

184 đường 2/4 - Vĩnh Phước - Nha Trang - Khánh Hòa

0583. 601 999    Fax: 0583. 601 999

sales@anbinhseafood.com

http://www.nhatranganbinhseafood.com/

Thông tin khác

Công ty TNHH Thủy Sản An Bình Nha Trang chuyên sản xuất và kinh doanh các mặt hàng thủy sản đông lạnh với chất lượng cao. Sản phẩm của công ty luôn được tín nhiệm tại thị trường trong và ngoài nước.

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN AN BÌNH NHA TRANG

Địa chỉ: 184 đường 2/4 - Vĩnh Phước - Nha Trang - Khánh Hòa

Điện thoại: + 84 583 822004

Fax: + 84 583 818679

Email: sales@nhatranganbinhseafood.com

Website: www.nhatranganbinhseafood.com