Công ty TNHH Tam Minh

Tầng 8 , Tòa Nhà 195 Khâm Thiên Quận Đống Đa, Hà Nội

043 5643018    Fax: 043 5643017

thanh@tamilube.com.vn

http://tamilube.com.vn/

Thông tin khác

Công ty TNHH Tam Minh được thành lập ngày 17/03/2003

Năm 2004 Tam Minh chính thức là Nhà Phân Phối của XNLD Castrol Việt Nam Ltd đối với các sản phẩm dầu nhờn Công nghiệp tại địa bàn các tỉnh phía Bắc

Năm 2006 Tam Minh trở thành Nhà Phân Phối của XNLD Castrol Việt Nam Ltd đối với các sản phẩm dầu nhờn xe hơi , xe thương mại tại địa bàn Hà Nội

Năm 2008 Công ty Castrol BP Petco Ltd được thành lập trên cơ sở sát nhập giữa Công ty Castrol BP Petco và Castrol Việt Nam Ltd , Tam Minh cũng chính thức là Nhà Phân Phối của Công ty Castrol BP Petco từ năm 2008 đối với các sản phẩm dầu nhờn phục vụ cho Công nghiệp , Xe hơi và Xe thương mại

Công ty TNHH Tam Minh
Tầng 15 tòa nhà MIPEC
Số 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
TEL : 043 5643018 , FAX : 043 5643017

Dầu Công Nghiệp
Liên hệ : Mr Dương Dũng Thành
Mobile : 0983328939
 Email : thanh@tamilube.com.vn
Liên hệ : Mr Nguyễn Quang Trung
Mobile : 0989745952
Email : trung@tamilube.com.vn
 
Dầu Xe hơi và Xe Thương Mại
Liên hệ : Mr Nguyễn Đức Kiên
Mobile : 0913073973
 Email : kien@tamilube.com.vn

Dịch vụ chăm sóc khách hàng
Liên hệ : Ms Nguyễn Thanh Hương ( Dầu Công Nghiệp )
Tel 043 564018 máy lẻ 106 , Mobile : 0983006572
Email : huong@tamilube.com.vn
Liên hệ : Ms Trần Thu Hằng ( Dầu Xe hơi và Thương Mại )
Tel : 043 9725601 , Mobile : 0916940207
Email : hang@tamilube.com.vn