Công ty TNHH Sunjin Miwon Farmsco

Khu Công Nghiệp Phố Nối A, Khu D,Đường D4, H. Yên Mỹ, Hưng Yên

(84-321) 3967549, 37680563    Fax: (84-321) 3967609

Thông tin khác