CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BAO BÌ GIẤY- NAM HƯNG PHÁT

Lô 8, KCN Trà Nóc 2, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ

0710 3844836    Fax: 0710 3844836

Thông tin khác