Công Ty TNHH Sản Xuất Mỹ Nghệ Xuất Khẩu Cát Đằng

Thôn Cát Đằng, Xã Yên Tiến, Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định

03503 951998    Fax: 03503 951994

sales@catdangbamboo.com.vn

http://catdangbamboo.com.vn/

Thông tin khác

Công Ty TNHH Sản Xuất Mỹ Nghệ Xuất Khẩu Cát Đằng

Đại chỉ: Thôn Cát Đằng, Xã Yên Tiến, Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định

Tel: 84 3503 951998

Fax: 84 3503 951994

Email:sales@catdangbamboo.com.vn

Website: http://catdangbamboo.com.vn/

Chuyên sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thủ công từ tre