CÔNG TY TNHH PHÚ HOÀNG CƯỜNG

Sản xuất và gia công màng in, màng ghép phức hợp LLDPE và PE

37145

1955

Bình chọn

Ý NGHĨA THƯƠNG HIỆU Xem chi tiết
Lĩnh vực sử dụng
Sản xuất và gia công màng in, màng ghép phức hợp LLDPE và PE
Thông tin khác