CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM QUỐC TẾ EXSON

Lĩnh vực mới như Khám sức khoẻ tổng quát, Phẫu thuật Mắt, Tai Mũi Họng, Phẫu thuật tiêu hoá, Phẫu thuật lồng ngực, Sản phụ khoa… 

914312

15764

Bình chọn

Ý NGHĨA THƯƠNG HIỆU Xem chi tiết
Lĩnh vực sử dụng

Lĩnh vực mới như Khám sức khoẻ tổng quát, Phẫu thuật Mắt, Tai Mũi Họng, Phẫu thuật tiêu hoá, Phẫu thuật lồng ngực, Sản phụ khoa… 

Thông tin khác