CÔNG TY TNHH NHỰA ĐĂNG MINH

105 Lạc Long Quân, Phường 1, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

0901125801    Fax: 0901125801

0

Thông tin khác
STT Tên ngành Mã ngành
1 Sản xuất sản phẩm từ plastic C2220
2 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu C32900
3 Sửa chữa máy móc, thiết bị C33120
4 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác F42900
5 Phá dỡ F43110
6 Chuẩn bị mặt bằng F43120
7 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác G4511
8 Đại lý, môi giới, đấu giá G4610
9 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác G4659
10 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng G4663
11 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu G4669
12 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ H4933
13 Hoạt động thiết kế chuyên dụng M74100
14 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác N7730