Công ty TNHH mỹ thuật A HUY

Chương Mỹ - Hà Nội

093 223 5557    Fax:

info@mythuatahuy.com.vn

http://mythuatahuy.com.vn/

Thông tin khác

Công ty TNHH Mỹ thuật AHUY
Địa chỉ: Chương Mỹ - Hà Nội - 0433 867 954
Email: hahuymuoi@gmail.com 
Website: www.mythuatahuy.com.vn
Mr Hiệp: 0904 122 548
Mr Vinh: 0933 6686 23
Mr Mười: 093 223 5557

Chuyên sản xuất, kinh doanh các loại phù điêu, tượng, tiểu cảnh, ...