CÔNG TY TNHH MTV SX-TM-XNK VIỆT VĨNH

F13/69B Hưng Long, Ấp 6 Xã Hưng Long, H. Bình Chánh, Tp.Hcm

0918 281 917    Fax: 08 3769 3050

cokhivietvinh@gmail.com

http://cokhivietvinh.vn/

Thông tin khác

 

CÔNG TY TNHH MTV SX-TM-XNK VIỆT VĨNH

 

Sản xuất, chế tạo, kinh doanh, sửa chữa máy móc và phục hồi máy mới theo yêu cầu khách hàng.

 

Liên hệ:

 

CÔNG TY TNHH MTV SX-TM-XNK VIỆT VĨNH

 

Địa chỉ F13/69B Hưng Long, Ấp 6 Xã Hưng Long, H. Bình Chánh, Tp.Hcm

 

Điện thoại 08 3769 3049 

 

Fax 08 3769 3050

 

E-mail congtytnhhsxtmxnkvietvinh@gmail.com   

 

Website http://cokhivietvinh.vn/