Công ty TNHH MTV Pleikucafe

Số nhà 240, đường Lê Duẩn, TP. Pleiku, T.Gia Lai

0593 50 0539    Fax: 0593 747 747

pleikucafe@gmail.com

http://pleikucafe.net/

Thông tin khác

SỨ MẠNG: Vì mọi người và sức khỏe của mọi người. Pleikucafe cung cấp cho xã hội những sản phẩm mà con người cần được thưởng thức. Pleikucafe còn có nghĩa vụ góp phần nâng cao giá trị, chất lượng, vị thế của cà phê Pleiku và của Việt nam trên trường thế giới.

Mang đến cho mọi người những sản phẩm cà phê chất lượng đỉnh cao, bổ ích,  lành mạnh,  có lợi cho sức khỏe.
 
GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Không gì hơn bằng chính là nguyên bản. Pleikucafe trân trọng cái thật của cà phê mà phải bảo tồn cái tinh túy của thiên nhiên. Chính là gốc của cà phê.

Pleikucafe kiểm soát được tròn một vòng đời của hạt cà phê: Từ chọn giống - Gieo trồng – Chăm sóc – đến chế biến sạch, Tròn cà phê.

Tạo ra giá trị sản phẩm đỉnh cao của Pleikucafe.
 
TẦM NHÌN: Pleikucafe là một sản phẩm nổi tiếng nhiều người nước ngoài  biết dùng và nhiều người trong nước sành điệu đang dùng. Pleikucafe đang hướng cho mọi người Việt quen dần sử dụng cà phê thật, càng tinh khiết càng hấp dẫn càng tốt cho sức khỏe của người Việt. Tìm ra được giá trị lợi ích của công ty chính là lợi ích của cộng đồng.

Sản phẩm Pleikucafe là tài nguyên của mọi người.

SỰ KHÁC BIỆT CỦA PLEIKUCAFE:

  • Pleikucafe sử dụng 100% hạt cà phê hoàn thiện.
  • Kiểm soát gắt gao từ chăm sóc đến chế biến.
  • Không phụ gia, không pha tạp.
  • Tốt cho sức khỏe công đồng.
  • Ăn chay dùng tốt,
  • Chất lượng cao giá thành không cao.