CÔNG TY TNHH MTV KHÁNH TOÀN PHONG

275/13C Đường Âu Cơ, Phường 5, Quận 11, TP.HCM

08 3861 6648    Fax: 08 3975 6238

khanhtoanphong@gmail.com

http://www.khanhtoanphong.com/

Thông tin khác

Tên công ty: CÔNG TY TNHH MTV KHÁNH TOÀN PHONG
Địa chỉ: 275/13C Đường Âu Cơ, Phường 5, Quận 11, TP.HCM
Điện thoại: 08 3861 6648 - 0903 777 647 - 0938 154 787
Fax: 08-397 562 38
Email:khanhtoanphong@gmail.com-cosokhanhvan@gmail.com
Website:www.khanhtoanphong.com
Người đại diện: NGÔ CHUNG THÀNH