CAO SU DẦU TIẾNG

Trồng mới, khai thác, chế biến, xuất khẩu cao su thiên nhiên. Kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp,...

2915190

35990

Bình chọn

Ý NGHĨA THƯƠNG HIỆU Xem chi tiết

Vòng tròn tượng trưng cho sự trọn vẹn, khép kín, chữ D cách điều là tên Dầu Tiếng, 3 gạch trắng là mặt cạo cây cao su và bao hàm 3 nhiệm vụ : Đầu tư – XDCB – Phát triển, trồng mới – khai thác – chế biến, chất lượng sản phẩm và hệ thống quản lý thường xuyên cải tiến và nâng cao

Lĩnh vực sử dụng

Trồng mới, khai thác, chế biến, xuất khẩu cao su thiên nhiên. Kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp,...

Thông tin khác

 

"Iso 9001: 2000

Danh hiệu Anh hùng lao động 1998, Anh hùng lực lượng vũ trang, cúp vàng sản phẩm hội nhập wto 2010, top 100 thương hiệu hàng dầu Việt Nam"