CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC HÀ

605 Hai Bà Trưng, Phường Cẩm Phô, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

0903.753342    Fax:

Thông tin khác