CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ 721

Thôn 11 - Xã Cư Ni - Huyện Ea Kar - Tỉnh Đăk Lăk

84-500.3625043    Fax: 0500 3625015

vinacafe721@gmail.com

Thông tin khác
 

Tiền thân của Công ty TNHH MTV Cà phê 721 là các đơn vị quân đội làm kinh tế. Trải qua 35 năm xây dựng và trưởng thành, cán bộ công nhân viên Cty đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách từng bước vươn lên. Trong 5 năm qua (2006 – 2010) doanh thu của Cty bình quân đạt 28.480 triệu đồng/năm, tăng 5,04 lần so với giai đoạn 5 năm trước. Lợi nhuận bình quân đạt 2.895 triệu đồng/năm, tăng 4,72 lần. Nộp ngân sách bình quân 1.403 triệu đồng/năm. Thu nhập bình quân đạt 2.160.000 đồng/người/tháng.

 

Lĩnh vực HĐ : Sản xuất, đầu tư phát triển cà phê, thu mua, chế biến, kinh doanh cà phê …

 

Liên hệ:

 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ 721

 

Địa chỉ Thôn 11 - Xã Cư Ni - Huyện Ea Kar - Tỉnh Đăk Lăk

Điện thoại 0500 3625260

Fax 0500 3625015

E-mail vinacafe721@gmail.com