CÔNG TY TNHH KOYU & UNITEK

Lô C8, Khu công nghiệp Loteco, Biên Hòa, Đồng Nai.

(+84)0251.3.994780    Fax: (+84)0251.3.994779

info@99poultry.com

www.99poultry.com

Thông tin khác

Koyu & Unitek là nhà đầu tư nước ngoài đầu tiên trong lĩnh vực cung cấp nhân sự, gia công và chế biến gia cầm tại Việt Nam. Chúng tôi luôn tiên phong trong những họat động phát triển vì sức khỏe và lợi ích cộng đồng tại Việt Nam trong suốt quá trình hoạt động.

Phương châm: Danh tiếng là tài sản quý giá nhất của chúng tôi. Chúng tôi tự hào về tiêu chuẩn dịch vụ, sản phẩm và đạo đức nghề nghiệp, chúng tôi luôn theo đuổi và thực hiện tốt những gì đã cam kết.

Tập trung vào khách hàng , lấy khách hàng làm trọng tâm: Chúng tôi lắng nghe ý kiến của khách hàng và hiểu những gì khách hàng cần, mong muốn đáp ứng nhiều hơn những gì khách hàng yêu cầu.

Tập trung vào chất lượng: Chúng tôi luôn luôn nâng cao tiêu chuẩn của quy trình sản xuất, chế biến gia cầm. Cam kết thực hiện đúng, đủ, có trách nhiệm, trung thực và tuân thủ nghiêm ngặt Quy trình quản lý theo các tiêu chuẩn đã đạt được : HACCP Code 2003, ISO 9001:2008, tiêu chuẩn Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Việt Nam.

Đổi mới: Chúng tôi khuyến khích nhân viên suy nghĩ và làm việc một cách sáng tạo. Thường xuyên đổi mới giúp chúng tôi tạo ra sự khác biệt so với những đơn vị cung cấp dịch vụ, sản phẩm thuộc lĩnh vực gia cầm khác.

Phát triển: Koyu & Unitek đi theo hướng phát triển ổn định lâu dài. Chúng tôi luôn quan tâm đến những người làm việc cho chúng tôi và những khách hàng mà chúng tôi cung cấp dịch vụ.